"Anghofio yw Bradychu"

Cartref > Amdanom > Cyfarfodydd > Rhaglen 2022 - 2023

Rhaglen 2022 - 2023

2023

Nos Wener 27 Ionawr: Sŵm am 7 o’r gloch

Ewyllysiau Cymraeg : Gerald Morgan
I gael y ddolen Sŵm cysyllter â Jina: canolfanuwchgwyrfai@gmail.com

 

Nos Wener 24 Chwefror 7 o’r gloch yn yr Ysgoldy

Bywyd a chymdeithas yn Uwchgwyrfai’r ail ganrif ar bymtheg : Gareth Haulfryn Williams

 

Nos Wener 31 Mawrth:  Sŵm am 7 o’r gloch

Deiseb Heddwch Merched Cymru 1923-24 a chysylltiadau â  sir Gaernarfon : Catrin Stevens  
I gael y ddolen Sŵm cysyllter â Jina: canolfanuwchgwyrfai@gmail.com

 

Nos Wener 28 Ebrill 7 o’r gloch yn yr Ysgoldy

Llên Gwerin Bangor a’r Cyffiniau : Howard Huws

 

Dydd Sadwrn 6 Mai yn yr Ysgoldy 10.30 a.m. – 3.30p.m.

Ein Brwydrau Ni.
10.30: Paned
11.00-12.00: Sgwrs gan AngharadTomos: Rheidrwydd Ymgyrchu
12.00-12.45:  Cinio – pawb i ddod â’i fwyd ei hun – darperir paned
12.45–3.30:  Cyfarfod gwladgarol, amrywiaethol, yn cynnwys
anerchiadau 10 munud yr un, canu, cerddi a rhagor.
Darperir paned arall yn ystod y prynhawn.

 

Nos Wener 26 Mai 7 o’r gloch yn yr Ysgoldy

Darlith Flynyddol Utgorn Cymru
Y Wasg Gymraeg Ddoe a Heddiw : Dafydd Glyn Jones