"Anghofio yw Bradychu"

Cartref > Amdanom > Cyfarfodydd > Rhaglen 2023 -2024

Rhaglen 2023 -2024

2023

Nos Wener 15 Medi 7.00 o’r gloch yn yr Ysgoldy
GŴYL GLYNDŴR - WEDI EI GANSLO OHERWYDD SALWCH

Nia Wyn Jones:  Owain Glyndŵr  - y ffynonellau 

Nos Wener 27 Hydref  7.00 o’r gloch yn yr Ysgoldy
Peredur Lynch: Parodïau D. Tecwyn Lloyd

Nos Wener 24 Tachwedd 7.00 o’r gloch yn yr Ysgoldy
John Dilwyn Williams: Y ddau Syr Love

Nos Wener 8 Rhagfyr 7.00 o’r gloch ar Sŵm
COFIO LLYWELYN
Huw Pryce: Tywysogaeth Powys
I gael y ddolen Sŵm, cysyllter â Jina yn canolfanuwchgwyrfai@gmail.com

2024

Nos Wener 23 Chwefror 7.00 ar Sŵm
Angharad Price: T.H. Parry-Williams – Y blynyddoedd cynnar
I gael y ddolen Sŵm, cysyllter â Jina yn canolfanuwchgwyrfai@gmail.com