"Anghofio yw Bradychu"

Cartref > Amdanom > Cyfarfodydd > Rhaglen 2023 -2024

Rhaglen 2023 -2024

2024

GWEFAN COF Y CWMWD:  SESIYNAU CREU HANES AR-LEIN
Boreau Sadwrn 13 Ionawr a 3 Chwefror, 10 -12 yn yr Ysgoldy
Bydd y sesiwn gyntaf yn canolbwyntio’n bennaf ar gyflwyno’r wefan a dysgu sut i ychwanegu gwybodaeth at yr hyn sydd wedi ei gasglu eisoes, a’r ail yn sesiwn mynd ati i fewnbynnu ffeithiau a lluniau. Bydd digonedd o arweiniad ar gael a does dim angen sgiliau arbenigol arnoch. Dewch i un sesiwn neu’r ddwy.
Yn ddi-dâl. Paned a bisgedi. Bydd angen i chi ddod â gliniadur neu iPad gyda chi. Cofrestrwch trwy e-bostio cofycwmwd@gmail.com neu drwy decstio 07443 937474

Nos Wener 26 Ionawr 7.00 ar Sŵm
Hefin Wyn: Brwydr y Preselau
I gael y ddolen Sŵm, cysyllter â Jina yn canolfanuwchgwyrfai@gmail.com

Nos Wener 23 Chwefror 7.00 yn yr Ysgoldy
Angharad Price: T.H. Parry-Williams – Y blynyddoedd cynnar

Nos Wener 22 Mawrth 7.00 yn yr Ysgoldy
Geraint Tudur: Helynt Eglwys Rydd y Cymry

Nos Wener 26 Ebrill 7.00 yn yr Ysgoldy
Bob Morris: Brwydr y Gwir a’r Gau: Gareth Jones a’i Deithiau yn Rwsia a Tsieina

Nos Wener 24 Mai am 7 o’r gloch yn yr Ysgoldy
Darlith Flynyddol Utgorn Cymru
Alun Ffred Jones: Dyfodol S4C a’r Gymraeg

Nos Wener 13 Medi 7.00 yn yr Ysgoldy
GWŶL GLYNDŴR
Nia Wyn Jones: Owain Glyndŵr – Y ffynonellau

Nos Wener 27 Medi 7.00 yn yr Ysgoldy
Myrddin ap Dafydd: A oes heddwch?

Nos Wener 25 Hydref yn yr Ysgoldy
Gari Wyn: Cymry Glannau Mersi

Nos Wener 22 Tachwedd 7.00 yn yr Ysgoldy
Huw Dylan Owen: Gardd Morgannwg

2023

Nos Wener 15 Medi 7.00 o’r gloch yn yr Ysgoldy
GŴYL GLYNDŴR - WEDI EI GANSLO OHERWYDD SALWCH

Nia Wyn Jones:  Owain Glyndŵr  - y ffynonellau 

Nos Wener 27 Hydref  7.00 o’r gloch yn yr Ysgoldy
Peredur Lynch: Parodïau D. Tecwyn Lloyd

Nos Wener 24 Tachwedd 7.00 o’r gloch yn yr Ysgoldy
John Dilwyn Williams: Y ddau Syr Love

Nos Wener 8 Rhagfyr 7.00 o’r gloch ar Sŵm
COFIO LLYWELYN
Huw Pryce: Tywysogaeth Powys
I gael y ddolen Sŵm, cysyllter â Jina yn canolfanuwchgwyrfai@gmail.com