"Anghofio yw Bradychu"

Cartref > Utgorn Cymru

Utgorn Cymru

Beth yw Utgorn Cymru ?

Dyma brif ffynhonnell incwm y Ganolfan.

Cylchgrawn hanes llafar gwladgarol yw Utgorn Cymru a gyhoeddir yn chwarterol – Gaeaf, Gwanwyn, Haf, Hydref – i aelodau’r Ganolfan ar ffurf ddewisol, Cryno-ddisg neu mp3.

Ym mhob rhifyn ceir  80 munud o sgyrsiau difyr a safonol yn ymwneud â Chymru a’r Gymraeg, yn hanes, llenyddiaeth, cerddoriaeth, gwleidyddiaeth a llawer rhagor.

Byddwn, ar draul y Ganolfan,  yn anfon Cryno-Ddisg o’r Utgorn, yn ddi-dâl, at gannoedd o ddeillion a rhai sydd â nam ar y golwg.

Tanysgrifiad : Mae’r tanysgrifiad o £18 y flwyddyn yn cynnwys aelodaeth aelwyd o Ganolfan Hanes Uwchgwyrfai.

Sut i danysgrifio : Tanysgrifiwch

Rhifyn nesaf :  Haf 2022 (rhifyn 110)

Cynnwys y 2 rifyn diweddaf :

GWANWYN  2022 (rhifyn 109)

Cyflwynydd : Morgan Jones

Saunders Lewis : Tynged yr Iaith 1962

Ieuan Wyn/Geraint Jones : Anrhydeddu Eileen Beasley

Eryl Owain : Pwy biau William Morgan ?

Sianelen Pleming : Hafod Ceiri

Bob Morris : T. Artemus Jones (2)

Marian E. Roberts : Afon yng Nghlynnog

Richard Hughes y Co Bach : Dannedd Gosod

GAEAF 2022 (rhifyn 108)

Cyflwynydd : Morgan Jones

Bob Morris : T. Artemus Jones (1)

R.Tudur Jones : Gwreiddiau yn Eifionydd (3)

Elfed Gruffydd : Plas Carmel, Anelog yn Llŷn

Dawi Griffiths : Plas Dinogad

Howard Huws : Llysenwau ym Mangor

Richard Hughes y Co Bach : Steddfod Bangor ‘71

Am weddill rhifynnau’r Utgorn:

 Archif Rhifynnau'r Utgor