"Anghofio yw Bradychu"

Croeso i wefan Canolfan Hanes Uwchgwyrfai

Clynnog Fawr yn Arfon, sefydlwyd 2006. Canolfan hanes wladgar, addysgiadol, difyr, cyfeillgar ac uniaith Gymraeg - dyma’n wir bwerdy bro.

Dyma lys hen gwmwd Uwchgwyrfai yng Nghantref Arfon, gwlad Gwynedd Uwch Conwy, cwmwd sy’n enwog am ei gyfraniad addysgol, diwylliannol a chrefyddol.

Amdanom

Digwyddiadau

Nos Wener 24 Mai am 7.00 yn yr Ysgoldy
Darlith Flynyddol Utgorn Cymru

Alun Ffred Jones: Dyfodol S4C a’r Gymraeg

Nos Wener 13 Medi 7.00 yn yr Ysgoldy
GWŶL GLYNDŴR

Nia Wyn Jones: Owain Glyndŵr – Y ffynonellau

DWY DDARLITH WYCH AR WERTH!
Darlith Saunders a’i Dylanwad – Ieuan Wyn

Y Wasg Gymraeg Ddoe a Heddiw – Dafydd Glyn Jones

Pris: £4 yr un – ar gael o’r Ganolfan neu o siopau llyfrau.