"Anghofio yw Bradychu"

Croeso i wefan Canolfan Hanes Uwchgwyrfai

Clynnog Fawr yn Arfon, sefydlwyd 2006. Canolfan hanes wladgar, addysgiadol, difyr, cyfeillgar ac uniaith Gymraeg - dyma’n wir bwerdy bro.

Dyma lys hen gwmwd Uwchgwyrfai yng Nghantref Arfon, gwlad Gwynedd Uwch Conwy, cwmwd sy’n enwog am ei gyfraniad addysgol, diwylliannol a chrefyddol.

Amdanom

Digwyddiadau

Y Wasg Gymraeg Ddoe a Heddiw: Dafydd Glyn Jones

Mae’r ddarlith gyfoethog, bwysig ac amserol hon bellach wedi ei chyhoeddi’n llyfryn.

Mynnwch eich copi.

Ar werth am £4 o’r Ganolfan (£5 drwy’r post).

Nos Wener 8 Rhagfyr 7.00 o’r gloch ar Sŵm
COFIO LLYWELYN

Huw Pryce: Tywysogaeth Powys.

I gael y ddolen Sŵm, cysyllter â Jina yn canolfanuwchgwyrfai@gmail.com

 

Dydd Mawrth 19 Rhagfyr am 2.00p.m.
Cyfeillion Eban

Arlwy’r Sêr (Angharad Tomos):
Agorir gan yr awdur