"Anghofio yw Bradychu"

Croeso i wefan Canolfan Hanes Uwchgwyrfai

Clynnog Fawr yn Arfon, sefydlwyd 2006. Canolfan hanes wladgar, addysgiadol, difyr, cyfeillgar ac uniaith Gymraeg - dyma’n wir bwerdy bro.

Dyma lys hen gwmwd Uwchgwyrfai yng Nghantref Arfon, gwlad Gwynedd Uwch Conwy, cwmwd sy’n enwog am ei gyfraniad addysgol, diwylliannol a chrefyddol.

Amdanom

Digwyddiadau

Nos Wener 15 Medi
GŴYL GLYNDŴR

7.00 o’r gloch yn yr Ysgoldy

GŴYL GLYNDŴR

Nia Wyn Jones:  Owain Glyndŵr  - y ffynonellau 

Dydd Mawrth 19 Medi
CYFEILLION EBAN

2.00 o’r gloch yn yr Ysgoldy

CYFEILLION EBAN

Ymbapuroli (Angharad Price): Agorir gan Dawi Griffiths

Dydd Mawrth 17 Hydref
CYFEILLION EBAN

2.00 o’r gloch yn yr Ysgoldy

CYFEILLION EBAN

Y Dreflan (Daniel Owen): Agorir gan Geraint Jones