"Anghofio yw Bradychu"

Croeso i wefan Canolfan Hanes Uwchgwyrfai

Clynnog Fawr yn Arfon, sefydlwyd 2006. Canolfan hanes wladgar, addysgiadol, difyr, cyfeillgar ac uniaith Gymraeg - dyma’n wir bwerdy bro.

Dyma lys hen gwmwd Uwchgwyrfai yng Nghantref Arfon, gwlad Gwynedd Uwch Conwy, cwmwd sy’n enwog am ei gyfraniad addysgol, diwylliannol a chrefyddol.

Amdanom

Digwyddiadau

CYHOEDDI DARLITH BWYSIG
Darlith Saunders a’i Dylanwad – Ieuan Wyn

Cyhoeddiad o ddarlith a draddodwyd gan Ieuan Wyn yng Nghanolfan Hanes Uwchgwyrfai ar 28 Ionawr 2022 i gofio trigain mlynedd ers darllediad darlith radio chwyldroadol Saunders Lewis – “Tynged yr Iaith”.

Pris drwy’r post: £5

Dydd Mawrth 17 Hydref am 2.00p.m.
CYFEILLION EBAN

Y Dreflan (Daniel Owen):
Agorir gan Geraint Jones

 

Nos Wener 27 Hydref
7.00 yn yr Ysgoldy

Peredur Lynch: Parodïau D. Tecwyn Lloyd