"Anghofio yw Bradychu"

Cartref > Amdanom > Cyfarfodydd > Cyfeillion Eban

Cyfeillion Eban

Cynhelir yr holl gyfarfodydd yn yr Ysgoldy am 2 o’r gloch ar y trydydd dydd Mawrth yn y mis.

2023

17 Ionawr
Mae’r Lleuad yn Goch (Myrddin ap Dafydd) : Agorir gan Sylvia Prys Jones

21 Chwefror
Sioned (Winnie Parry) : Agorir gan John ac Ann Jones

21 Mawrth
Cerddi Fan Hyn: Llŷn ac Eifionydd (Gol. R. Arwel Jones) : Agorir gan Jina Gwyrfai a Sarah Roberts

18 Ebrill
Cerdded y Caeau (Rhian Parry) : Agorir gan yr awdures