"Anghofio yw Bradychu"

Cartref > Amdanom > Cyfarfodydd > Cyfeillion Eban

Cyfeillion Eban

Cynhelir yr holl gyfarfodydd yn yr Ysgoldy am 2 o’r gloch ar y trydydd dydd Mawrth yn y mis.

2023

17 Ionawr
Mae’r Lleuad yn Goch (Myrddin ap Dafydd) : Agorir gan Sylvia Prys Jones

21 Chwefror
Sioned (Winnie Parry) : Agorir gan John ac Ann Jones

21 Mawrth
Cerddi Fan Hyn: Llŷn ac Eifionydd (Gol. R. Arwel Jones) : Agorir gan Jina Gwyrfai a Sarah Roberts

18 Ebrill
Cerdded y Caeau (Rhian Parry) : Agorir gan yr awdures

19 Medi 
Ymbapuroli (Angharad Price): Agorir gan Dawi Griffiths 

17 Hydref 
Y Dreflan (Daniel Owen): Agorir gan Geraint Jones 

21 Tachwedd 
Barti Ddu (T. Llew Jones): Agorir gan Sarah Roberts

19 Rhagfyr 
Arlwy’r Sêr (Angharad Tomos): Agorir gan yr awdur 

 

2024 

16 Ionawr 
Detholiad o waith Gwenallt: Agorir gan Megan Lloyd Williams

20 Chwefror
Breuddwyd Roc a Rôl (Cleif Harpwood): Agorir gan John ac Ann Jones

19 Mawrth
Betws Hirfaen (J.G. Williams): Agorir gan Sylvia Prys Jones

16 Ebrill
Bully, Taffy a Paddy; a Gweithiau Eraill (Emrys ap Iwan): Agorir gan Jina Gwyrfai

Mai
Gwibdaith Lenyddol