"Anghofio yw Bradychu"

Cartref > Cof y Cwmwd > Beth yw'r COF?

Beth yw'r COF?

Mae COF Y CWMWD yn gronfa o erthyglau yn ymwneud â phob gwedd ar hanes a thraddodiad Cwmwd Uwchgwyrfai. Mae dros fil a hanner o erthyglau ar gael yma.

Dyma’r lle i ddysgu am yr ardal – ei hanes, ei henwogion, ei chrefydd, ei diwylliant, ei hysgolion, ei diwydiannau, ei llenorion, ei llên gwerin, a’i daearyddiaeth...a llawer rhagor.