"Anghofio yw Bradychu"

Cartref > Archif > Y ddarlith flynyddol

Y ddarlith flynyddol

10 Mehefin 2022 ar Sŵm

Simon Brooks : Hunaniaeth y Cymry

 

14 Mai 2021

Y Prifardd Ieuan Wyn :  J.R. Jones Cenedlaetholwr  ZOOM


2020    
Dim darlith (Covid-19)   

 

7 Mehefin 2019    
Yr Athro Geraint H. Jenkins : Iolo Morganwg y Gwladgarwr
    

8 Mehefin 2018 

Emyr Llywelyn : Waldo:  Brogarwr a Gwladgarwr   

   

16 Mai 2017    
Adam Price, AC, Dinefwr : Cymru – Trefedigaeth Gyntaf Lloegr, a’r Olaf.                                               
    

17 Mehefin 2016    
Dewi Evans, Coleg y Brifysgol, Dulyn : Canmlwyddiant Gwrthryfel y Pasg yn Iwerddon
    
25 Mehefin 2015    
Dafydd Wigley : Saunders Lewis, y Blaid ac Ewrop
   

14 Mai 2014    
Robert Rhys o Academi Hywel Teifi, Abertawe : D.J. Williams, Abergwaun
    

15 Mai 2013    
Einion Thomas, Archifydd Prifysgol Bangor : Boddi Capel Celyn
    

16 Mai 2012    
Emyr Llywelyn : Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, 1962
    

8 Mehefin 2011    
Yr Athro Peredur Lynch : Ma’r Hogia’n y Jêl. A hithau’n dri chwarter canrif ers y weithred arwrol o losgi’r ysgol fomio, cafwyd darlith i edrych ar yr ymateb yng Nghymru’r cyfnod i’r Tân yn Llŷn.
    

26 Mai 2010    
Y Prifardd Ieuan Wyn : Abergarthcelyn y Tywysogion Hanes Tywysogion Cymru ac yn arbennig hanes Garthcelyn – Llys y Tywysogion yn Abergwyngregyn – a Llan-faes dros y Fenai. Roedd y ddarlith hon yn agoriad llygad ar y cyfnod hwnnw ac yn datgelu rhai ffeithiau newydd inni.
    

11 Mehefin 2009    
Yr Athro Hywel Teifi Edwards : Eos Morlais
    

14 Mehefin, 2008   
Yr Athro  Hywel Teifi Edwards Cymru a’i Harwyr : Anerchiad gwladgarol a thanbaid am goffau arwyr Gwlad y Gân. (gweler hefyd Darlithiau / Sgyrsiau  25 Ebrill 2006)