"Anghofio yw Bradychu"

Cartref > Amdanom > Swyddogion

Swyddogion

Swyddogion y Ganolfan

Rheolwr :  Geraint Jones

Cadeirydd :  Dawi Griffiths

Ysgrifennydd : Marian Elias Roberts

Trysorydd :  Rhian Baum

Garddwyr : Howard ac Anne Elizabeth Williams

Cof y Cwmwd : Gareth Haulfryn Williams

Cyfeillion Eban : Sarah G. Roberts

Trefnydd Cyfarfodydd Zoom : Jina Gwyrfai

Swyddog Ymgyrchoedd : Ieuan Wyn

Croeso i chi gysylltu â ni

Ffôn : 01286 660 546 

e-bost : geraint@uwchgwyrfai.cymru

                   marian@uwchgwyrfai.cymru

                   utgorn@uwchgwyrfai.cymru

Cyfeiriad : Canolfan Hanes Uwchgwyrfai, Hen Dŷ Capel, Clynnog Fawr, Caernarfon, Gwynedd LL54 5BT