"Anghofio yw Bradychu"

Croeso i wefan Canolfan Hanes Uwchgwyrfai

Clynnog Fawr yn Arfon, sefydlwyd 2006. Canolfan hanes wladgar, addysgiadol, difyr, cyfeillgar ac uniaith Gymraeg - dyma’n wir bwerdy bro.

Dyma lys hen gwmwd Uwchgwyrfai yng Nghantref Arfon, gwlad Gwynedd Uwch Conwy, cwmwd sy’n enwog am ei gyfraniad addysgol, diwylliannol a chrefyddol.

Amdanom

Digwyddiadau

18 Ebrill 2023
Cyfarfod Cyfeillion Eban

Cynhelir yr holl gyfarfodydd yn yr Ysgoldy am 2 o’r gloch ar y trydydd dydd Mawrth yn y mis.

Cyfarfod Nesaf: 18 Ebrill am 2 o’r gloch

Cerdded y Caeau: Rhian Parry Agorir gan yr awdures

31 Mawrth 2023
Sŵm

Nos Wener 31 Mawrth:  Sŵm am 7 o’r gloch

Deiseb Heddwch Merched Cymru 1923-24 a chysylltiadau â  sir Gaernarfon : Catrin Stevens  
I gael y ddolen cysyllter â Jina: canolfanuwchgwyrfai@gmail.com.

 

Dydd Sadwrn 6 Mai yn yr Ysgoldy 10.30 a.m. – 3.30p.m.
Ein Brwydrau Ni.

10.30: Paned
11.00-12.00: Sgwrs gan AngharadTomos: Rheidrwydd Ymgyrchu
12.00-12.45:  Cinio – pawb i ddod â’i fwyd ei hun – darperir paned
12.45–3.30:  Cyfarfod gwladgarol, amrywiaethol, yn cynnwys anerchiadau 10 munud yr un, canu, cerddi a rhagor.
Darperir paned arall yn ystod y prynhawn.