"Anghofio yw Bradychu"

Hafan > Siop > Epil Gwiberod yr Iwnion Jac

Epil Gwiberod yr Iwnion Jac

Geraint Jones

£4.00


Detholiad o ysgrifau Sêt y Gornel a gyhoeddwyd yn Y Cymro, Chwefror 2005 hyd at Awst 2006 pan benderfynodd y papur ddiddymu’r golofn heb eglurhad.

 “Un o gyfraniadau pwysig Geraint yn ystod y blynyddoedd diwethaf oedd ei golofn wythnosol Sêt y Gornel yn Y Cymro. O’r cychwyn cyntaf, llwyddodd i greu ymateb, a daeth yr ysgrifau yn eu tro yn destun trafod dros glawdd yr ardd, dros beint yn y dafarn, ar y stryd, mewn siop a chaffi, wedi’r oedfa, mewn ystafell athrawon ac mewn swyddfa…”

Mor hawdd yw claddu’r gwir mewn gwlad lle mae osgoi realiti yn rhemp ac sydd â diwylliant sefydliadol sy’n porthi hunanoldeb ac anonestrwydd.”

“Gwir a ddywedodd Dafydd Glyn Jones pan ddisgrifiodd yr helynt (o ddiddymu colofn Sêt y Gornel) fel “pennod gyda’r fwyaf gwarthus a fu erioed yn hanes y wasg Gymraeg”.
                                                                       Ieuan Wyn yn ei gyflwyniad i’r gyfrol.

“Paced o’r sigârs gorau rŵan i Geraint Jones am ei golofn ardderchog, Sêt y Gornel, yn enwedig y berl honno am ymgom cwbwl ddibwrpas y byd addysg Cymraeg y dwthwn hwn. Dim ond gobeithio fod ei neges wedi mynd adre.”

                                                                                                                               Gwilym Owen.

Erbyn hyn atgyfodwyd Sêt y Gornel a’i chyflwyno ar lafar yn Utgorn Cymru, gan ddechrau yn  rhifyn 74 (Awst 2013).

Ymlaen i dalu Yn ôl i'r siop